×

Kurzweil PC3LE6 Performance Controller Workstation

Marka: Marka Sahibi : Kore
22434

7.917,06 TL (1047,84  $)

7.679,55 TL nakit fiyatı

Peşin fiyatına taksit fırsatları için tıklayınız

En geç 24 Eylül Perşembe günü kargoya verilecektir.

Kurzweil PC3LE6 Performance Controller - Workstation

Dünyaca ünlü Kruzweil kullanıcıları; Stevie Wonder, Andreu Loyd Webber, Elton John, Trend Renor, Jean Micheal Jarre, Jon Cron(Pink Floyd), Dawid Bowie, Teri Amos, Alicea Keys, Paul Schaffer, Billy Joel ve daha fazlası...

 
KURZWEIL PC3 LE 6
KOLAY KULLANMA KILAVUZU

 
PROGRAM MODU ANA SAYFASI
Program modunda 18 kategori mevcut olup, bu kategorilere ait 1024 ses mevcuttur.
1- Program butonuna basınız
2- Ses katagorisini seç,
Örnek: ( Piano ) önceden hazırlanmış 18 kategoriden birini seçtiğinizde bölümün ilk sesi otomatik olarak çağrılır.
3- Ses seçiniz ( 1 Standart Grand )
4- Program modu ana sayfasında
   •Octav  - 3 /+ 3
  •Panic
  •İnfo (seçilen ses için modülasyon tekerleği, sustain pedal 1 ve pedal 2 ile CC pedal1
    seçeneklerinin görevlerini gösterir.
   •Xpose(transpoze); - 36 / +36
 
PROGRAM – EDİT  ( PROGRAM DÜZENLEME )
Program modu – Edit butonuna basıldığında  butonları ile geri ve ileri bölümlere geçebilirsiniz
 1.Bölümde yer alan düzenlemeler     BASIC - PADS - PARAMS - FX
 2.Bölümde ye ralan düzenlemeler     ARP1 - ARP2 - İmpArp - Delete
                                      
1.BÖLÜM
 
BASIC :
 Out Put Gain : Ses çıkışının volüm seviyesini gösterir ve data tekerleği ile ayarlanabilir.
 Bend Up         :Ses kaydırma tekerleğinin yukarı oktav seviyesini düzenler.
 Bend Down    :Ses kaydırma tekerleğinin aşağı oktav seviyesini düzenler.
 Category        :Program modunda 18 ana kategori listesi seçilebilir ve değiştirilebilir.
PADS :
 Pad Program : İstenilen drum kit data tekerleği ile değiştirilebilir
 Pad Assingments ( Atanabilir pedler):
 1       2       3       4       5       6       7       8
C2    E2      B2    G2     G3    B3     D4     B4  data tekerleği çevresindeki cursor butonları ve data tekerleği yardımıyla 8 adet atanabilir ped ile seçilen drum kit'in tuş adı ve içeriği ayarlanır.
 
Aux Send Level Offset : Auxlara kaliteli ses sinyali gönderme özelliğidir.
PARAMS : Modülasyon tekerleği , değiştirilebilir .
1ve 5 ,(shift butonu ile 1- 15 topuz) sustain pedallar ve kontrol pedalların görevlerini gösterir.
FX :
  Insert  : 1010 adet giriş efekt seti
  Aux     : 1010 adet giriş efekt seti
 
2. BÖLÜM
 
ARP1 : Arpejyatör 1'in çalıştırılması, temposu, akor kalıpları (oktavlanabilir minör , majör , armoniler) ve nüans (tuş hassasiyeti) kontrollerini gösterir.
ARP2 : Arpejyatör 2
 •Latch   :Arpejyatör örnekleri çalıştırma butonu
 •Lokey  :Düşükanahtar  C-1, Arpejyatör'ün  klavye aralığının ilk tuşu
 •Hikey   :Yüksek anahtar  G9, Arpejyatör'ün  klavye aralığının en son tuşu
 •İmpArp: İmport arpejyatör, program modundaki mevcut seslerin arpejyatör'ü  data tekerleği ile çağrılabilir, kullanılabilir.
 •Done   : Tamam.
 •Delete : Sil.
 
SETUP MODU ANA SAYFASI
1-SETUP tuşuna basınız
2-Ekranınızda setup modunun seçilmiş ilk sesi (Tekno Riff Pad 1-8 ) gösterilir.
  1-den 8 e kadar pedler önceden programlanmıştır, istenildiğinde kullanıcı tarafından değişrilebilir.
3-Ekranın içinde en alt bölümde; Octav - 3 / +3 , Tranzpose -36 /+ 36 , Info, Panic bölümleri ekranınızda gösterilir ve  kullanıcıya hızlı erişim sağlar.
 
SETUP-EDİT ( KURULUM VE DÜZENLEME )
 
Setup modunda Edit butonuna basıldığında;
1. Bölümde yer alan düzenlemeler       CH/PROG -CTRLS - PANVOL - KEYVEL
2. Bölümde yer alan düzenlemeler       ARP 1 - ARP 2 / RİFF 1 - RİFF2
3. Bölümde yer alan düzenlemeler       BEND - FX - AUX1 - AUX 2
4. Bölümde yer alan düzenlemeler       Name - Save - Delete - COMMON
5. Bölümde yer alan düzenlemeler       NewZn - Duplicate Zn - İmpZn - DelZn
6. Bölümde yer alan düzenlemeler       KB3CTL - MUTES
 
1. BÖLÜM -SETUP MODU
 
CH / PROG - (KANAL PROGRAMLARI )  
1/10 ( 1.Bölüm ) 1. Ped için atanmış drum kiti gösterir
2/10 ( 2.Bölüm ) 2. Ped için atanmış drum kiti gösterir
3/10 ( 3.Bölüm ) 4. Ped için atanmış drum kiti gösterir
4/10 ( 4.Bölüm ) 5. Ped için atanmış drum kiti gösterir
5/10 ( 5.Bölüm ) 6. Ped için atanmış drum kiti gösterir
6/10 ( 6.Bölüm ) 7. Ped için atanmış drum kiti gösterir
7/10 ( 7.Bölüm ) 3. Ped için atanmış drum kiti gösterir
8/10 ( 8.Bölüm ) 8. Ped için atanmış drum kiti gösterir
 
CNTRLS - ( KONTROLLER )
Controller : Pitch Bend ve modülasyon tekerleği, Sw pedal 1 , Sw pedal 2, CC pedal1, Pressure (Başınç),  Arp. Switch,  Arp Latch sw, Knob 1-15 , Switch 1-10, Pad 1-8 ayrı ayrı kontrol edilebilir.
PANVOL: ( BALANS VÖLÜMÜ )
MIDI kanalları , (her kanal için) giriş ve çıkış volümü ve balanslarını ayarlayabilirsiniz.
KEY-VEL: (TUŞ HASSASİYETİ)
LoKey : Tuş oktav çalışma alanını ayarlar ( Alt oktav )
Hi key : Tuş oktav çalışma alanını ayarlar ( Üst oktav)
LoVel : Tuş hassasiyetini ayarlar              ( Alt oktav )
HiVel   : Tuş hassasiyetini ayarlar              ( Üst oktav)
Transpose : Seçtiğiniz sesin; ses aralığını, notasını ,tonunu , ( yarım ses veya tam ses ) değiştirebilirsiniz.
         Örnek:  Do perdesindeki sesi Transpose ile 1 değer artırırsanız ses, DO# sesine transpoze edilir ve tonu yarım ses yükselir. Do perdesindeki sesi Transpose ile 1 değer düşürürseniz ses, Si sesine transpoze edilir ve tonu yarım ses alçalır.
NoteMap: Klavyenizden bastığınız tuşların ( notaların ) yol haritasını belirler.
NoteMap: Off , Linear , 1 to 2, 2 to 2 , 1 to 3, 2 to 3, 3 to 3, 1 to 4, 2 to 4, 3 to 4, 4 to 4, İnverse ( Tuşların notalarını  tersine çevirir)
Constant ( sabit tuşe tek ses ): Bu özellikler ile tuşunuzun çalışma tekniğini çok yönlü değiştirmenize olanak sağlar.
VelScale (Hassasiyet değeri) :
 - 300% Tuş hassasiyeti en düşük  düzeyde
    100%  Tuş hassasiyeti normal düzeyde   
 +300% Tuş hassasiyeti en yüksek düzeyde
VelOffset: Tuş hassasiyet çıkışını ayarlar.
VelCurve: Linear , Compress , Expand , Crossfade ,Bump ,Rvrs Linear, Rvrs Expand, Rvrs Compress ,Rvrs Crossfade. Tuş eğrisini düzenler. (Basınca göre seçenekler sunulmuştur.)
 
2 .BÖLÜM- SETUP MODU
 
ARP 1: Arpejyatör 1    (SETUP modunda seçilen her ses için Arpejyatör vardır.)
Active : On / Off - Arpejyatör'ü açıp kapatır.
ShiftPattern : 116 çeşit arpejyatör seçeneğini kullanıma sunar.
ShiftLimit     : Arpejyatör limit seçeneği, parametre ayarına göre tepki verir.
Minimum değeri 0, maximum değeri  60'dır.
ShiftAmount: Arpejyatör  -88 / + 88 değerleri arasında döngü oluşturur.
Beats: Beat parametre;  ölçü başına notaların sayısını belirler, tempo hızı 1/1 ile 1/384 aralağınında ayarlanabilmektedir.
LimitOpt: Limit seçeneği.(Stop, Reset, Unipolar, Bipolar, Floatreset, FloatUnip, Float Bip)
ARP2: Arpejyatör 2
Latch ( Mandal) : Keys,Overplay, Arpeg, Add, Auto, Pedals, Autohold,1notehold seçenekleri sunulmuştur.
LoKey:  Düşük Tuşe  C-1 den G9 A
HiKey: Yüksek Tuşe C-1 den G9 A
 
RIFF1:
Setup Modunda seçtiğiniz bir ses ve bu ses için önceden atanmış Ped'ler aynı anda çağrılır. Seçilen her ses için bölge vardır. (Zone1/4)
Riff ; On konumunda olan bölgeler'de ped'ler için drum's, bass, acomp, loop'lar atanmış olur.
Ped'lere, SONG modundan 968 adet hazır loop ( drum kit – bass- acomp ) kullanıcı tarafından atanır.
(Bu loop'lar Dünyaca ünlü Müzisyenler (örn:Pink floyd),gibi ve Dj'ler tarafından üretilerek kullanılmıştır. Ses kalitesi çok yüksektir.
 
RIFF2:
Trigger: Pedlerdeki önceden atanmış loop'ları tetikler.
Release:Riff'leri serbest bir şekilde tetikler ve tuşe anahtar aralıklarını seçer.(C-1/G-9 )
CondRel: Conditional Release. ( Koşullu serbest bırakma ) Condrel, parametre bir tuşa basıldığında ve tutulan bir riff'i çaldırmanızı sağlar.
Local: Geçerli bölge programına ait riff tetiklemek için On/ Off seçenekleri kullanılır.
BPM: Ped'eriçin atanmış lopların temposunu düzenler.
Loop: Ped'ler için atanmış loop'larınızı Forever/Once seçeneği ile süreli ve süresiz kullanabilirsiniz.
 
3.BÖLÜM-SETUP MODU
 
FX PAGE: EFEKT DOSYALARI
DSP birimlerini kullanarak her kanal için efekt programlanabilir.Atanmış her kanal efektleri Y/N: Yes-No seçenekleri ile kullanma imkanı sunar.
AUX1/ AUX2: Max 10 Ünite ve 14 kanalı DSP efektleri ile işleyerek kullanabilirsiniz.
1- AUX FX 2'ye basınız.
2- Override'i Yes konumuna getiriniz.
3- Pre (P)'leri 127 sayısal değere getiriniz.
4- Chain Butonuna basarak tüm efektleri deneyebilirsiniz.
 
4.BÖLÜM – SETUP MODU
 
Name : Ses'e isim yazarak Save Tuşu ile yaptığınız işleri kaydediniz.
Delete: Yaptığınız işlemi silebilirsiniz.
COMMON : Ortak –Pedlere atanan loop'larınızın temposunu ayarlayabilirsiniz.
Clock Source : Bu seçenek ile ped'lerin tempo özelliğini kapatabilirsiniz.
 
5.BÖLÜM – SETUP MODU
 
NewZn: Yeni Bölge
SETUP modunda seçtiğiniz herhangi bir sese başka bir ses eklemek isterseniz .NewZn butonuna basınız ve Program seçeneğinden bir ses seçiniz ( Alpha tekerleği ve imleç butonları ile ) daha fazla ses ilave etmek isterseniz NewZn butonuna bir daha basınız ve istediğiniz herhangi bir sesi seçiniz ve programınız tamamlandığında Save bölümünden kaydediniz.
DupZn : Duplicate Zone – Yinelenen bölge
Bölge aynı parametrelere sahip yeni bir bölge ekler.
İmpZN: İlave yeni bölge
Setup modunda seçtiğiniz bir ses için İmpZn butonuna basarak setup modundaki başka bir sesi seçerek çağırabilirisiniz( PC3LE ses için kanalı otomatik olarak açar.)
DelZn:Setup modunda seçtiğiniz her sesin ayrı ayrı bölge ve kanalı vardır (max 16 kanaldır.)
Ses için önceden kaydedilmiş veya kullanıcı tarafından oluşturulmuş herhangi bir kanalı DelZn butonu ile silebilirisiniz. Silme komutunu verdiğinizde PC3LE en son bölgeden itibaren kanalı siler.
 
6.BÖLÜM –SETUP MODU
 
KB3CNTRLS:
1- SETUP modu'nda
2- Sesi seç ,(160 nolu Drawbr/KnobsSW).
3- Edit
4- more
5- KB3CTL
6- Okey
7- Assıgnable switches (atanabilir siviçler ) ve knoblar (düğmeler) ayarlanabilir.
 
7.BÖLÜM
 
ASSIGNABLE SWİTCHES & ASSIGNABLE CONTROLS
Atanabilir siviçler ve atanabilir düğmeler
Yalnızca program modunda çalışır. 2x5 switch (Toplam 10 adet) ,5x3 Knob (Toplam 15 adet)
Not: (Program modunda seçtiğiniz sesin siviçler ve knob ayarlarını düzenlemiş olursunuz)1024 ses için de ayarlanıp kaydedilebilir.Kurzweil, preset olarak 13 hazır programını istenilen siviç ve düğmelere atayabilirsiniz.
1-Program
2-Kategori seç
3-Ses Seç
4-Edit butonuna bas
5-PARAM butonuna bas
6-PC3LE önceden hazırladığı görevleri siviç ve düğmelere göre düzenleyiniz,
7-Save butonu ile ayarlarınızı kaydediniz.
 
 
ARP SETTING
Split/Layer: Klavdeki ses ayırma noktasının tespitidir.
1-Program
2-Örnek; Piyano
3-Slit/Layer
   • LoSPLT'ı seç,
   • Lower Split Program: Örnek;107
   • Program ses listesinden ses seçin
   • Data tekerleği, imleç veya shift butonu ile ses numarasını yazınız
   • Enter
Split Low    :B3, C2 vb. bölünme noktasının tuşesini ayarlayabilirsiniz. Volüm butonundan volümü ayarlayabilir, Pan: 64 balans ayarı yapabilir ve save ile bu özellikleri kaydedebilirsiniz.
 
MASTER 1:
1-Tune ayarı
2-Transpoze ayarı
3-Pad-tempo ayarı
4-Arabik koma ayarı (İntenasiyon:10 arabik'e getirilir.)
5-Velmap ile tuş hassasiyeti ayarlanır.
6-PadVelMap ile padlerin pad hassasiyeti ayarlanır.
 
MASTER 2:
1-Clock Source:Metronomu açıp kapatır.
2-Dıgıtal output volümü
3-FX mode, efektlerin çok kanallılığını yada performansını ayarlar.
4-Defaut Song :Herhangi bir seçilebilen şarkı
5-General mıdı :On/off konumunu komuta eder. On konumunda iken 128 adet standart mıdı
   seslerine ulaşılır.
 
RESET: Sistemin tamamını fabrika ayarlarına geri döndürür.
 
Q ACCESS(HIZLI ERİŞİM BANKASI): Kullanıcı tarafından üretilen setlere tek tuş ile numara sırasına göre alfabetik olarak ulaşabilirsiniz.
Daha önce hazırlamış olduğunuz bank'lara chain/zone ile ulaşabilirsiniz. Bu bankalarda grup halindeki 10 adet bankanın her bir bankasında 10 ses vardır. Kendinizde ses bankası oluşturabilir ve 10 adet ses kaydederek hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz.
Örnek;
1-QAccess
2-Data tekerleğinin çevresindeki imleç butonu ile ilk boş bankaya ulaşınız.
3-Edit butonuna basınız.
4-Ses seçiniz.
5-Exit'e basınız.
6-No'ya basınız.
7-Save ile kaydediniz.

Teknik Özellikler

 • Tuşe: 61 yarı ağırlıklı,hız ve aftertouch duyarlı tuşlar. Fatar TP8
 • Ekran: 240w x 64 arkadan aydınlatmalı LED.
 • Polifoni : 64 Ses.
 • Multitimbral : 16 kısım.
 • Fabrika Hafızaları : 1061 Adet PC3 sesleri yer almaktadır
 • Fabrika MIDI Ayarlar : 256 programlanmış fabrika ayarı.
 • Eski K2 Yükleme/Uyumluluk : Setups, Programs, Keymaps
 • V.A.S.T. Düzenleme : Evet
 • Genel MIDI : Evet
 • Rom Genişletme : Hayır
 • Hafiza : 16000 nota.
 • Davul Ritmleri : 64önceden kaydedilmiş program.
 • Kullanılabilir şarkı kapasitesi (Sequencer) : 16 parça, 960 PPQ çözünürlük.
 • MIDI : In, Out, Thru.
 • Effektler : 16 effect, iki Master efekt , ödüllü 500 reverbs, gecikme, chorus, flanger, phaser, EQ, Leslie simülatörleri, kompresörler, ve daha fazlası.
 • User pad  : 10 ön panel anahtarları (anlık veya geçiş, yazılım seçilebilir)
 • CC Pedal girişleri : 1
 • Pedal Anahtar Girişleri  : 2
 • Davul Pedleri : 8
 • Ribbon Girişi : Hayır
 • Nefes Kontrol Girişi : Hayır
 • 16 seçilebilir Arpeggiator Riffs: 16 benzersiz "Riff" jeneratörler
 • Analog Çıkışlar : İki 1 / 4 "balanslı TRS analog (24-bit DAC).
 • Kulaklıklar  : 1 kulaklık çıkışı.
 • Ağırlık   : 14,06kg.


Ürünle ilgili bağlantılar

Çok Satanlar