×

Nasıl akort yapabilirim?

Tüm notaların sembolleri;

Do == C
Re == D
Mi == E
Fa == F
Sol == G
La == A
Si == B

Gitarınızdaki 6 telin yukarıdan aşağıya akortlanacak nota sırası;

E = Mi
A = La
D = Re
G = Sol
B = Si
e = mi

Ancak akordunuzu yaparken ara sesleri de gösterebilir, fazla gerip telleri koparma riski var buna dikkat etmelisiniz...

Örneğin;

En üst tel Mi ve "E" ile ifade edilmiştir.

Bu teli akortlarken, mevcut akort eğer "D" ise sıkmamız gerekecektir. Sırasıyla ekranda "D" "D#" ve son olarak da "E" notasını görmeliyiz.

"E" ye geldiğimizde ibre "0" olmalıdır. Bu "0" değerini tüm telleri akortlarken görmeliyiz. Akort aletiniz ışık sistemiyle çalışıyorsa, ışığın yeşil olmasına dikkat etmeliyiz. Sağa doğru ok işareti teli gevşetmemiz gerektiğini, sola doğru ok işareti ise, teli sıkmamız gerektiğini gösteriz.

Eğer en üst teli çaldığımızda "G" , "F" "F#" gibi bir değer görüyorsak, o zaman akordumuzu gevşetmemiz gerekecektir.

Eğer telimiz çok çok gevşekse, sıkmamız da gerekebilir! Bu akordumuzun henüz 1 oktav geride olduğu durumlardadır. Bunu anlamanın en kolay yolu da tele dokunarak, telin sertlik derecesini hissetmeye çalışarak, herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını anlamaya çalışmak olacaktır.

Hemen tüm akort aletleri aynı mantıkla çalışır. Dolayısıyla bu açıklamalar hepsine referans teşkil eder.